banerro400

1. Klasyfikacja oraz kryteria klasyfikacji urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne.

Urządzenia pasywne służące do przechowywania i ochrony wartości pieniężnych zostały sklasyfikowane według normy PN-EN 1143-1 zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 14 października 1998r. Dz.U.nr 129. W zależności od odporności na włamanie wyrażonej w jednostkach oporowych (RU) oraz ze względu na limit przechowywanych wartości pieniężnych, wyrażonych w jednostkach obliczeniowych urządzenia zabezpieczające podzielono na 13 klas.

Jednostka obliczeniowa - 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Klasa odporności na włamanie pomieszczeń i urządzeń

Minimalna wartość odporności na włamanie (RU)

Klasa zamka

Dopuszczalny limit wartości pieniężnych (w jednostkach obliczeniowych) przechowywanych w pomieszczeniach i urządzeniach

 

 

 

 

pomieszczenia i urządzenia nie chronione systemem alarmowym lub chronione systemem alarmowym klasy niższej od SA3

pomieszczenia i urządzenia chronione systemem alarmowym klasy co najmniej SA3

 

dostęp częściowy

dostęp całkowity

 

pomieszczenia

urządzenia

pomieszczenia

urządzenia

0

poniżej 30

poniżej 50

1 x A

-

-

-

-

I

30

50

1 x A

-

0,5

-

1,3

II

50

80

1 x A

-

1,5

-

3

III

80

120

1 x B

-

3

-

6

IV

120

180

2 x B

-

5

-

10

V

180

270

2 x B

8

8

15

15

VI

270

400

2 x C

12

12

20

20

VII

400

600

2 x C

16

16

30

30

VIII

550

825

2 x C

20

20

40

40

IX

700

1050

2 x C

30

-

60

60

X

900

1350

2 x C

40

-

100

100

XI

-

2000

3 x C lub 2 x D

60

-

bez ograniczenia

-

XII

-

3000

3 x C lub 2 x D

-

-

bez ograniczenia

-

XIII

-

4500

2 x D

-

-

bez ograniczenia

-


2. Klasyfikacja szaf do przechowywania dokumentów niejawnych

Dokumenty o ograniczonym stopniu jawności powinny być przechowywane w szafach lub sejfach stalowych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18.10.2005 MSWiA oraz Zarządzenia nr 25/MON z dnia 17.11.2005r.n. W zależności od rodzaju oraz stopnia poufności dokumentów dokonano klasyfikacji szaf.

Materiały znajdujące się w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych powinny znajdować się w szafach stalowych określonej klasy.

Dokumenty oznaczone klauzulą „zastrzeżone” w szafach klasy A
Dokumenty oznaczone klauzulą „tajne-poufne” w szafach klasy B
Dokumenty oznaczone klauzulą „ściśle tajne” w szafach klasy C

Dokumenty znajdujące się w jednostkach cywilny powinny być przechowywane w szafach stalowych stosownie do nadanej klauzuli tajności:

"poufne" - w szafach stalowych klasy A;
"tajne" - w szafach stalowych klasy B;
"ściśle tajne" - w szafach stalowych klasy C;

3. Jak przechowywać broń?

Bezpieczne przechowywanie broni jest prawnym obowiązkiem każdego posiadacza zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 12.04 2000.

Broń i amunicję należy przechowywać w szafach stalowych wyposażonych w atestowane zamki, na trwałe przymocowanych do konstrukcji budynku.

4. Kto przeprowadza certyfikację szaf i sejfów stalowych.

Certyfikację przeprowadzają jednostki posiadające akredytację. Do takich jednostek należą między innymi:

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie (Polska)
VdS w Koloni (Niemcy)
DNV w Sztokholmie (Szwecja)
ECB∙S w Frankfurcie nad Menem (Niemcy)

5. Ważność certyfikatów

IMP w Warszawie wydaje certyfikaty na okres 3 lat. Urządzenie pasywne wyprodukowane, zakupione i zamontowane w okresie ważności certyfikatu zachowują ważność na cały okres eksploatacji. Urządzenie traci certyfikat w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub w przypadku zmiany przepisów.

© NOVCAN 2007-2014

Projekt i wykonanie NOVCAN & NTIT