banerro400

Ogłoszenie 2019-11-14

W odpowiedzi na zapytanie nr 1211251 na dostawę Sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem wpłynęły 3 oferty. Ze względu na brak pełnej zgodności z zamówieniem dwie oferty zostały odrzucone. Oferty odrzucone to:

1. PNEUMATIK SA, Wysogotowo ul. Kamienna 28, 62-081 Przeźmierowo
2. Air Comp Michał Majrowski ul. Polna 1, 84-300 Lębork

Oferentem spełniającym kryteria zamówienia jest firma KAESER Kompressoren Sp. z o.o. ul. Taneczna, 02-829 Warszawa.


Ogłoszenie 2019-11-07

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 1214181 na dostawę kotła gazowego do podgrzewania kąpieli myjącej procesu przygotowania powierzchni wpłynęły dwie oferty.

Oferentami są:
1. Brzozowski Technika Grzewcza Andrzej Brzozowski siedzibą ul. Boeingka, 10-686 Olsztyn.
2. Usługi Hydrauliczno – Gazowe 24h Krzysztof Nowak z siedzibą ul. Dziewanny 1/22, 11-041 Olsztyn.

Oferty zostały ocenione za spełniające kryteria określone w zamówieniu.
Po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert do zawarcia umowy zaproszono firmę Brzozowski Technika Grzewcza Andrzej Brzozowski siedzibą ul. Boeingka, 10-686 Olsztyn, która otrzymała 100 pkt.


Ogłoszenie 2019-11-06

W odpowiedzi na zapytanie nr 1211251 na dostawę Sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem wpłynęły 3 oferty.
Ze względu na brak pełnej zgodności z zamówieniem oferenci zostali wezwani do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia ofert.


Ogłoszenie 2019-10-29

W dniu 29.10.2019 roku w ogłoszeniu na dostawę kotła grzewczego gazowo/olejowego z zewnętrznym palnikiem gazowym o mocy 350kW wprowadzono następujące zmiany:
1. Zmieniono wzór formularza ofertowego,
2. Zmieniono opis w polu "Przedmiot zamówienia"

Termin składania ofert:
2019-11-05

Numer ogłoszenia:
1214181

pliki do pobrania:
20191029_ogloszenie.pdf
20191029_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-27

Kocioł grzewczy gazowo/olejowy z zewnętrznym palnikiem gazowym o mocy 350kW

Termin składania ofert:
2019-11-05

Numer ogłoszenia:
1214181

pliki do pobrania:
20191027_ogloszenie.pdf
20191027_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-25

Dostawa sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem 3m3

Termin składania ofert:
2019-11-04

Numer ogłoszenia:
1211251

pliki do pobrania:
20191025_ogloszenie.pdf
20191025_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-18

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 01.10.2019 roku na „montaż kotła gazowego do podgrzewania kąpieli myjącej wraz z rurociągiem” wpłynęły trzy oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez INSTAL – TECH Usługi Hydrauliczne Zbigniew Grabowski ul. Prusa 3, 13-200 Działdowo.Ogłoszenie 2019-10-18

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 09.10.2019 roku na wykonanie posadzki antystatycznej w technologii monolitycznej płyty betonowej utwardzonej powierzchniowo z użyciem włókna stalowego i posypki metalicznej wpłynęły trzy oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez COLORBET Robert Mendalka, ul. Olsztyńska 59, 13-200 Działdowo.Ogłoszenie 2019-10-15

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę elementów instalacji sprężonego powietrza wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest PUH Pneumatyka S.C. M. Romański, J. Romański, Z. Romański z siedzibą 10-417 Olsztyn ul. Towarowa 20 C.
Oferta jest oceniona za spełniającą kryteria określone w zamówieniu.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-14

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P7F oraz montaż przenośnika P7F wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest MOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 37-100 Łańcut ul. Przemysłowa 14.
Oferta jest oceniona za spełniającą kryteria określone w zamówieniu.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-09

Zapytanie ofertowe na:

wykonanie posadzki antystatycznej w technologii monolitycznej płyty betonowej utwardzonej powierzchniowo z użyciem włókna stalowego i posypki metalicznej.

ilość: - 19m2
Rysunek w załączniku
Termin realizacji: do 31.10.2019r.
Termin składania ofert: 16.10.2019 godz. 15:00

Zakres prac do wykonania:

 1. Rozłożenie chudego betonu B10 o grubości 10 cm na przygotowanej powierzchni.
 2. Rozłożenie foli
 3. Ułożenie bednarki o szerokości 5 cm przebiegającej możliwie blisko osi pól dylatacyjnych i połączonej z istniejącą instalacją uziemiającą. Pasy bednarki powinny być ułożone w 1/3 wysokości płyty betowej.
 4. Rozłożenie betonu posadzkowego klasy B25 o grubości 15cm z domieszką włókna stalowego w ilości nie mniejszej niż 20 kg/m3 betonu.
 5. Rozsypanie utwardzacza powierzchniowego - metalicznego na świeżo rozłożonym betonie w ilości min 5 kg/m2.
 6. Połączenie warstwy utwardzającej z betonem poprzez zatarcie mechaniczne.
 7. Impregnacja płyty betonowej posadzki.
 8. Wykonanie nacięć dylatacyjnych.
 9. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą nie zawierającą silikonów.

pliki do pobrania:
20191009_Formularz_ofertowy-Zalacznik_nr_1.rtf
20191009_Zalacznik_nr_2-rysunek.pdf


Ogłoszenie 2019-10-09

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę Kabiny z tworzywa PCV do szybkiej zmiany kolorów wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest Gema Switzerland GmbH z siedzibą:
Moevenstrasse 17, 9015 St. Gallen Szwajcaria.
Oferta jest oceniona pozytywnie.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-08

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę Kabiny z tworzywa PCV do szybkiej zmiany kolorów wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest Gema Switzerland GmbH z siedzibą:
Moevenstrasse 17, 9015 St. Gallen Szwajcaria.
Oferta zostanie poddana ocenie.Ogłoszenie 2019-10-04

Elementy instalacji sprężonego powietrza w postaci rur, złączek, zaworów, mocowań spełniających obowiązujące normy dla instalacji sprężonego powietrza dla lakierni proszkowych.

Termin składania ofert:
2019-10-14

Numer ogłoszenia:
1205127

pliki do pobrania:
20191004_ogloszenie.pdf
20191004_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-02

Prefabrykacja elementów konstrukcji wsporczej na podstawie dokumentacji Zamawiającego. Montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P&F w hali lakierni proszkowej Zamawiającego. Montaż przenośnika P&F do wykonanej konstrukcji wsporczej

Termin składania ofert:
2019-10-11

Numer ogłoszenia:
1205130

pliki do pobrania:
20191002_ogloszenie.pdf
20191002_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-01

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu POIR.03.02.02-00-1678/19-00 – Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia – czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów uprzejmie prosimy o przedstawienie oferty na:
„montaż kotła gazowego do podgrzewania kąpieli myjącej wraz z rurociągiem”. Zakres prac do wykonania:

 1. Montaż kotła gazowego
 2. Wykonanie rurociągu zgodnie z dokumentacją – zał. Nr 2
 3. Wykonanie przyłącza do wymiennika zainstalowanego na urządzeniu przygotowania powierzchni zgodnie z dokumentacją – zał. Nr 3

Termin realizacji: do 31.12.2019r.
Termin składania ofert: 15.10.2019 godz. 15:00
Termin płatności: 14 dni od dnia odbioru końcowego
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Możliwość zapoznania się z miejscem instalacji tj. hala nr 4, Komorniki 19, 13-200 Działdowo od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-14.

pliki do pobrania:
20191001_Formularz_ofertowy-zalacznik_nr_1.rtf
20191001_Zalacznik_nr_2.pdf
20191001_Zalacznik_nr_3.pdf


PPUH "NOVCAN" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

"Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia – czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów".

Projekt ten dotyczy uruchomienia produkcji udoskonalonych wyrobów w postaci mechanicznych urządzeń zabezpieczających, która będzie rezultatem wdrożenia nanotechnologii konwersji cyrkonowej na etapie przygotowania wyrobów do malowania. W wyniku zastosowanej technologii nastąpi diametralna zmiana parametrów użytkowych produkowanych wyrobów poprzez:
-ponad dwukrotne zwiększenie odporności na korozję,
-wydłużenie okresu użytkowania,
-poprawę jakości i estetyki,
-możliwość rozszerzenia asortymentu produkcji o wyroby przeznaczone do przechowywania substancji silnie żrących i toksycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 835 000 zł, a wartość dofinansowania wynosi 4 636 000 zł.


Ogłoszenie 2019-09-19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 09.10.2019 roku na wybór dostawcy materiałów elektrycznych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej dla ciągu technologicznego malarni metalicznej wpłynęły dwie oferty.

Wybrano ofertę złożoną przez ELEKTRI Wojciech Sobiech ul. Skłodowskiej 24, 13-200 Działdowo.Ogłoszenie 2019-09-12

W treści ogłoszenia o naborze ofert na zakup kabiny lakierniczej do szybkiej zmiany kolorów wprowadzono następujące zmiany:

Doprecyzowano określenie miejsca i sposobu składania ofert:
"Złożona w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście pod adresem:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „NOVCAN”
Pl. 1 – Maja 11
13-200 Działdowo"

Doprecyzowano określenie miejsca realizacji zamówienia:
"Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Komorniki 19 "

Doprecyzowano informację o sposobie oceny ofert:
pkt. 1c) "KS=SR/SMx10"
oraz
pkt. 2. "OK=KC+KG+KS+T"


Ogłoszenie 2019-09-11

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z realizacją projektu POIR.03.02.02-00-1678/19-00 – Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia – czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów uprzejmie prosimy o ZŁOZENIE oferty na dostawę materiałów zgodnie z załączonym formularzem.

Oferta winna zostać złożona na dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Równocześnie uprzejmie prosimy o załączenie do oferty oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Termin złożenia oferty:
do dnia 18 września 2019 roku do godz. 15.00

pliki do pobrania:
20190911_FORMULARZ_OFERTOWY.docx


Ogłoszenie 2019-09-04

Dostawa kabiny do szybkiej zmiany kolorów z montażem i uruchomieniem i instruktażem

Termin składania ofert:
2019-10-06

Numer ogłoszenia:
1204215

pliki do pobrania:
20190904_dostawa_kabiny.pdf
20190904_dostawa_kabiny_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-06-28

dotyczące konkursu nr 18642 na ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ LINII LAKIERNI PROSZKOWEJ opublikowanym w Bazie Konkurencyjności

Oferta firmy: Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG
z siedzibą w Herzebrock-Clarholz, Paul- Rippert Strasse 2-8

została uznana za najkorzystniejszą

Wybrana oferta uzyskała 81,13pkt zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.Ogłoszenie 2019-06-25

W odpowiedzi na ogłoszenie na
ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ LINII LAKIERNI PROSZKOWEJ
wpłynęły dwie oferty:

1) ZUGIL-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu ul. Traugutta 51 a

2) Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG z siedzibą w Herzebrock-Clarholz, Paul- Rippert Strasse 2-8

Oferty będą poddane ocenie.Ogłoszenie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i uruchomienie przenośnika P&F wpłynęła jedna oferta.

Oferent - Louis Schierholz GmbH z siedzibą w 28277 Bremen Niemcy ul. Arsterdamm 110 NIP DE 189619772

Oferta została uznana za spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu.

W dniu 06.06.2019 roku z oferentem została zawarta umowa.

pliki do pobrania:
informacja-o-wyborze-20190606.pdf


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

„Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń automatycznej linii lakierni proszkowej”

Data publikacji ogłoszenia: 2019-05-22

Termin złożenia oferty: 2019-06-24

Numer ogłoszenia: 18642

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190522.pdf
ogloszenie_20190522_zalaczniki.zipOgłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie przenośnika P&F

Data publikacji ogłoszenia: 2019-04-30

Termin złożenia oferty: 2019-06-03

Numer ogłoszenia: 17678

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190430.pdf
ogloszenie_20190430_zalaczniki.zip

Zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-06

Zmieniono treść ogłoszenia:
Zmieniono harmonogram realizacji zamówienia następująco:
Zapis dotychczasowy: "Termin realizacji zamówienia 31.10.2019 rok, oznacza zakończenie instalacji i odbiór końcowy."
zmienia się następująco:
"Termin realizacji zamówienia 31.12.2019 rok, oznacza zakończenie instalacji i odbiór końcowy."

pliki do pobrania:
zmiana_tresci_ogloszenia.pdf

pliki do pobrania:
zmiana_tresci_ogloszenia.pdf

II zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-09

Dokonano zmiany treści formularza ofertowego.
Dokonano zmiany nr załączników – również zmiana numeru w nagłówku załącznika.

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190509_zalaczniki.zip

III zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-22

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmieniono treść w punkcie "Harmonogram realizacji zamówienia", który otrzymuje brzmienie:

“Termin realizacji zamówienia 29.02.2020 rok.”

2. Zmieniono treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy (zmiana preambuły),

3. Zmieniono treść załącznika nr 6 - Wzór umowy (zmiana § 5 ust. 2)

pliki do pobrania:
zmiany-do-ogloszenia-20190522.zip


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

Zakup , instalację i uruchomienie automatycznej linii lakierni proszkowej składającej się z następujących urządzeń technologicznych:

 1. 5-strefowa myjka tunelowa (tunel przygotowania powierzchni)
 2. Suszarka z odzyskiem ciepła od pomalowanych detali
 3. Piec do polimeryzacji farby proszkowej
 4. Wentylacja nawiewno-wywiewna z funkcją chłodzenia i grzania

Data publikacji ogłoszenia: 2019-03-08

Termin złożenia oferty: 2019-04-10

pliki do pobrania:
ogloszenie.pdf
ogloszenie-zalaczniki.zip


© NOVCAN 2007-2014

Projekt i wykonanie NOVCAN & NTIT